HashTag_rev_d-233x55
Diam_HeaderTitles_OR_PS

Dbamy o naszych ludzi i o nasze środowisko

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju, stanowiące integralny element naszego podejścia biznesowego to podejście oparte na faktach i na działaniach oddolnych: rozwijamy się budując dla naszych klientów stoiska ekspozycyjne możliwie jak najbardziej przyjazne dla środowiska, a przy tym zwiększające sprzedaż. Regularnie opracowujemy nowe usługi i wykorzystujemy nowe techniki, aby być na bieżąco z szybkimi zmianami zachodzącymi w tej branży i wykorzystywać je jako dźwignię zrównoważonego rozwoju. Ponadto, naszym celem jest coroczne znaczne zmniejszanie emisji dwutlenku węgla z naszych fabryk.

Nasz cel w zakresie redukcji emisji CO ² : – zmniejszenie naszego śladu węglowego o 25% w okresie od 2019 do 2030 roku

Ludzie: w 2019 r. 196 osób skorzystało z realizowanego w grupie DIAM programu włączenia społecznego (7,9% wszystkich osób zatrudnionych w firmie DIAM na całym świecie)

87% – udział energii odnawialnej w zużyciu energii elektrycznej (2019)

800T co roku

OR-Infographic-co2_PO
OR-Infographic-deforest_PO
OR-Infographic-people_PO
SBTi-logo_202107_05
OR-Infographic-renew_PO
OR-Infographic-recycle_02_PO
OR-CDP_B_ENG

Podejmujemy aktywnie działania w ramach społeczności globalnej

• Uczestniczymy w inicjatywie United Nations Global Compact skupiającej zrównoważony biznes.
• Otrzymaliśmy Złoty Medal (70/100) w rankingu EcoVadis wg metody oceny zrównoważonych dostawców 2020
• Otrzymaliśmy ocenę „B” w rankingu CDP oceniającym działania podejmowane w celu spowolnienia zmian klimatycznych
• Co 18 miesięcy we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych przeprowadzane są audyty warunków pracy zgodnie ze standardem certyfikacyjnym SA 8000

Aby dowiedzieć się więcej na temat podejścia grupy DIAM do zrównoważonego rozwoju pobierz “In Motion”

DIAM Turcja – Certyfikat SA 8000.

UN_GC_20200210_A-130x130
eco_ecovadis
eco_cdp
eco_SA8000
eco_ISO_14001
eco_ISO_9001
eco_indefi
eco_popai
SBTi-logo_202107_05

Nasza działalność opiera się na trzech głównych zobowiązaniach:

Firma DIAM jest społecznością przedsiębiorców i utalentowanych pracowników. Chcemy, aby czerpali oni korzyści płynące z rozwoju zawodowego i uwolnili swój potencjał osobisty.

Fakt: 72% pracowników firmy DIAM uczestniczyło w szkoleniach w roku 2019
Cel:
14 godzin szkoleń rocznie i objęcie 100% pracowników co najmniej jednym szkoleniem w roku 2020. Rodzaj naszej działalności pozwala nam również poświęcać więcej uwagi osobom, dla których wykonywanie pracy zawodowej stanowi większe wyzwanie i przyczynić się w ten sposób do ich integracji w „normalnym” środowisku pracy.

Fakt: w 2019 roku około 7,9% naszych pracowników skorzystało z naszego programu „społecznego włączenia”.
Cel: objęcie tym programem około 10% pracowników w roku 2020 W pełni bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest głównym elementem dbałości o pracowników. W 2018 roku firma DIAM uruchomiła duży projekt mający na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i wyeliminowanie stosowania szkodliwych chemikaliów

Fakt: w 2019 r. wskaźnik częstości wypadków skutkujących niezdolnością do pracy poprawił się o blisko 47% w stosunku do roku poprzedniego
Cel: uzyskanie dalszej poprawy do końca 2020 roku

ŚRODOWISKO

Firma DIAM angażuje się w działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. W naszych działaniach zamierzamy nadal kierować się opartym na faktach i pragmatycznym podejściem do kwestii dotyczących ochrony środowiska.

Nasze podejście bazujące na analizie cyklu życia wyrobów pokazało, że wpływ naszej działalności na środowisko wynika przede wszystkim z wyboru surowców, których używamy do produkcji ekspozytorów POS. Podejmujemy wiele działań w tym obszarze, z których wszystkie mają swoje źródło w szeroko rozpowszechnionej kulturze ekoprojektowania: zmniejszaniu wagi produktów oraz ich opakowań, stosowaniu materiałów przyjaznych dla środowiska, wykorzystywaniu surowców wtórnych…

Fakt: w 2019 r. 9% zakupionych przez nas tworzyw sztucznych pochodziło z recyklingu
Cel:
80% do roku 2030

Wydajne i niskoemisyjne fabryki: Około 10% naszego śladu węglowego pochodzi z naszych procesów przemysłowych. Monitorujemy zużycie energii i wody w procesach realizowanych we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych i regularnie wprowadzamy nowe rozwiązania w zakresie wydajności i odzysku surowców.

Fakt: w 2019 r. 87% zużytej energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych
Cel:
95% do roku 2020

Rozwiązania w zakresie usług oferowanych w sklepach oraz recyklingu materiałów:

Moment zakończenia okresu użytkowania ekspozytorów POS w sklepie stanowi dla naszych klientów prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza w przypadku podlegających szybkiej rotacji małych ekspozytorów i modułów stoisk. Z uwagi na to, że operujemy w pełnym łańcuchu wartości, od projektu po montaż, jesteśmy w stanie oferować również usługi w zakresie przebudowy i utylizacji sprzętów wycofywanych ze sklepów.

Fakt: około 800 ton produktów posklepowych zdemontowanych i poddanych recyklingowi w roku 2018
Cel:
oferowanie usług konserwacyjnych oraz usług o wartości dodanej w zakresie recyklingu w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność.

 NIEZAWODNY ŁAŃCUCH WARTOŚCI

Firma DIAM ponosi odpowiedzialność względem swoich klientów i zamierza się z niej w pełni wywiązywać. Jesteśmy regularnie oceniani i poddawani audytom. Oto niektóre z przyznanych nam ocen:
EcoVadis: 70/100 (Złoty Medal, 2020) CDP: ocena „B”

Aby zapewnić zgodność ze standardami w ramach całego naszego łańcucha wartości, wprowadziliśmy weryfikacje wewnętrzne i nadzór zarządczy: • Firma DIAM przystąpiła do inicjatywy United Nations Global Compact i co roku publikuje komunikat o postępach dotyczących swoich prac. Wszyscy pracownicy DIAM podpisują wewnętrzny kodeks postępowania i zobowiązują się do przestrzegania 10. zasad UN GC. Kodeks postępowania jest wręczany każdemu nowemu pracownikowi, aby każdy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, zdawał sobie sprawę z tego, co jest na szali. Kodeks został przetłumaczony na języki wszystkich krajów, w których prowadzimy naszą działalność. 

• Walka z korupcją i dyskryminacją: firma DIAM
wdrożyła rozwiązanie sprzyjające działaniom sygnalistów, umożliwiające każdemu pracownikowi lub interesariuszowi zewnętrznemu podnoszenie problematycznych kwestii za pośrednictwem mechanizmu profesjonalnej strony trzeciej.

• Nasze zobowiązania oraz wymagania przekazujemy dalej na naszych dostawców. Oceniamy ich w duchu partnerstwa i prosimy o podpisanie kodeksu postępowania naszego dostawcy