HashTag_rev_d
Diam_HeaderTitles_WWD_PS

Piękne historie prezentujące markę w miejscu sprzedaży, silne doświadczenia marki

Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę:

white_margin_chip

Doradztwo i Prace koncepcyjne

ValueIcons_Consult-800x200_PO

Projekt wykonawczy i techniczny, Produkcja i instalacja

ValueIcons_production-800x200_PO

Usługi oferowane w sklepach

ValueIcons_instore-800x200_PO

Doradztwo i Prace koncepcyjne

Wspieramy naszych klientów pomagając im w pozycjonowaniu oferty oraz w definiowaniu strategii handlu detalicznego. Nasze zespoły projektowe dysponują rozległym doświadczeniem w tworzeniu projektów dla dużych marek globalnych. Opracowują szeroką gamę innowacyjnych koncepcji, które są następnie omawiane i rozwijane we współpracy z naszymi klientami.

Na etapie prototypu uzgadniamy projekty i pracujemy z naszymi klientami nad określeniem najlepszych metod oraz materiałów konstrukcyjnych. Wiele marek globalnych wymaga konsekwentnego stosowania realizowanych rozwiązań na wszystkich swoich rynkach, a my dysponujemy olbrzymim doświadczeniem w realizacji projektów o takim charakterze.

DiamSpecialists_a-400x43_PO
Diam_Group_05
Diam_Retail_3D_05

Projekt wykonawczy i techniczny, produkcja i instalacja

Realizujemy wszystkie niezbędne przygotowania techniczne gwarantujące, że projekty naszych klientów zostaną wyprodukowane i dostarczone w ramach uzgodnionych terminów i budżetów oraz że będą spełniały ustalone standardy jakości. Po zakończeniu procesu produkcji współdziałamy z naszymi klientami w celu zapewnienia sprawnej instalacji projektu — niezależnie od tego, czy przedsięwzięcie ma charakter tymczasowy, czy też jest przeznaczone do stałego funkcjonowania.

DiamSpecialists_a-400x43_PO
Diam_Group_05
Prugent_logo_sized
Diam_FieldFlex_05

Usługi oferowane w sklepach

Nasze platformy logistyczne zapewniają obsługę w zakresie konserwacji i utrzymania w czasie rzeczywistym i w każdej lokalizacji na świecie: meble są naprawiane, poddawane renowacji lub recyklingowi po zakończeniu okresu ich użytkowania, natomiast akcesoria wymieniane są stosownie do potrzeb. Wykonujemy również audyty i zapewniamy integrację zarządzania danymi, umożliwiając klientom optymalizację wyników działalności ich sklepów.

DiamSpecialists_a-400x43_PO
Diam_FieldFlex_05